Zarząd

Autor: zespół redakcyjny

16 marca 2019 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze KSS NGB Kłobuck. Decyzją klubowiczów obecnych na zebraniu wybrano skład zarządu na nową,  4 – letnią kadencję.

Od ubiegłej soboty zarząd NGB stanowią: Mariusz Kowalik – prezes, Urszula Januszka
i Dariusz Gutowski – wiceprezesi, Ewa Wojaczek – sekretarz, Magdalena Jagielska – skarbnik, rzecznik prasowy oraz członkowie zarządu w osobach Dominika Trzepizura, Pawła Zarębskiego oraz Piotra Szewczyka.

Ponadto wybrano nowy skład Komisji Rewizyjnej, którą stanowią Arkadiusz Olszewski -przewodniczący oraz członkinie: Patrycja Makaruk i Anna Galiczak.

Przez kolejne 4 lata o wyborze Biegacza Roku decydować będzie Kapituła w składzie: Urszula Gutowska, Agnieszka Czyżewska, Witold Jędryszczak, Artur Pelikan, Damian Jagielski, Tomasz Ptak, Roman Matyszczak.

Naszym nowo wybranym reprezentantom życzymy nieustającego zapału i entuzjazmu w działaniu oraz wszelkiej pomocy ze strony wszystkich zawodników NGB, a zarządowi poprzedniej kadencji dziękujemy za owocną  pracę na rzecz klubu.