Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 15.08.2021

Autor: zespół redakcyjny

NGB zaprasza na bieg “Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Informujemy o zmianach w regulaminie biegu: zwiększamy limit uczestników do 250 osób oraz wprowadzamy nową kategorię nordic walking. Zapisy dla wszystkich kategorii biegu i NW tylko w biurze zawodów w dniu biegu. Dzieci, młodzież i dorosłych zapraszamy 15 sierpnia na stadion OSiR w Kłobucku do wspólnego pokonania trasy biegu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Zapraszamy!

REGULAMIN
IMPREZY ,,Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

1. Cel imprezy: Ideą projektu biegowo–edukacyjnego „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest:

– oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego, w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP,
– popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych,
– podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków,
– popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
– promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

2. Organizatorzy biegu: Organizatorem ogólnopolskim imprezy jest Fundacja Wolność i Demokracja, a jego lokalnymi przedstawicielami Odlewnictwo Kulej Wiesław Kulej. Kłobuckie Stowarzyszenie Sportowe NGB Kłobuck.

3. Współorganizatorzy:

– Urząd Miejski w Kłobucku,
– OSiR w Kłobucku,

4. Sponsorzy:
– Odlewnictwo Wiesław Kulej
– Gmina Kłobuck
– Quality
– Starostwo Powiatowe
– Józef Terlecki
– Nadleśnictwo Kłobuck

5. Termin i miejsce biegu:
15 sierpnia 2021r. (niedziela), OSiR w Kłobucku, ul. Sportowa 6.
Start godz. 12:00, zawodnicy na miejsce startu muszą się zgłosić do godz. 11:45.
Biuro zawodów będzie czynne od godz. 10:00 do godz. 11:45. Od godz. 10:00 do godz. 11:45 w biurze zawodów wydawane będą pakiety.
Zamknięcie mety 12:30.

6. Trasa: alejkami parku im. Wacława Głowy, ul. Sportową na OSiR w Kłobucku.
7. Dystans: 1963 m.

8. Warunki uczestnictwa:
-zapisy wyłącznie w biurze zawodów w dniu biegu,
– warunkiem udziału w jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność.
Podpisanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy ,,Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”,
– zawodnicy do lat 18 dopuszczani będą pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów, albo z oświadczeniem o starcie na własną odpowiedzialność, podpisanym przez rodziców lub prawnych opiekunów – w obecności obsługi biura zawodów. Oświadczenie można wypełnić przed startem na miejscu rejestracji,
-wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację szkolną, paszport lub prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa. Ten sam wymóg dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych, składających oświadczenia w imieniu niepełnoletnich uczestników,
-wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów ,,Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”,

W skład pakietu wchodzi pamiątkowy medal, materiały promocyjne, udział w poczęstunku oraz numer startowy.

Organizator nie pobiera opłaty startowej.
W trakcie imprezy zostanie przeprowadzona dobrowolna zbiórka pieniężna na rzecz niepełnosprawnego dziecka.

9. Zapisy, zgłoszenia i limity:
ze względów organizacyjnych wprowadza się limitowaną ilość 250 miejsc startowych,
zapisy i zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie w dniu zawodów w biurze zawodów (OSiR w Kłobucku).

10. Klasyfikacja, nagrody i upominki:
W zawodach prowadzone będą klasyfikacje: -dzieci do lat 12 w kategorii dziewcząt i chłopców – obejmujące miejsca od 1 do 4,
– młodzież od lat 13 do 16 w kategorii dziewcząt i chłopców – obejmujące miejsca od 1 do 4,
– pozostali – powyżej 17 roku życia w kategorii kobiet i mężczyzn – obejmujące miejsca od 1 do 4,
-nordic walking w kategorii kobiet i mężczyzn- obejmujące miejsca od 1 do 4.

Zwycięzcy we wszystkich kategoriach, za miejsca od pierwszego do czwartego otrzymują pamiątkowe nagrody

Poczęstunek dla wszystkich uczestników biegu będzie dostępny na terenie OSiR w Kłobucku.

11. Postanowienia końcowe:
– organizator zapewnia opiekę lekarską podczas biegu i zabezpieczenie trasy oraz ubezpieczenie NNW,
– bieg odbędzie się w niezmienionym terminie bez względu na pogodę,
– organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe oraz za rzeczy zgubione, uszkodzone, zniszczone lub skradzione podczas imprezy,
– podczas zawodów, zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na piersiach,
– każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy,
– zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ zostaną zdyskwalifikowani,
– należy przestrzegać zasad ochrony przyrody i przepisów przeciwpożarowych, dbać o porządek w miejscu zawodów,
– podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu biegu, oraz wyrażeniem zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji procesu rejestracji oraz prezentacji wyników biegu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U nr 133, poz. 883, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych imprezy oraz przetwarzanie ich danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia imprezy,
– pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z przyjęciem powyższego REGULAMINU,
– organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego REGULAMINU,
– odbiór nagród i upominków w dniu zawodów,
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do lokalnych przedstawicieli Organizatora,
– lokalni przedstawiciele Organizatora zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Bieg odbywa się w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, której organizatorem ogólnopolskim jest Fundacja Wolność i Demokracja, a organizatorem regionalnym Odlewnictwo Kulej Wiesław Kulej w Kłobucku oraz Kłobuckie Stowarzyszenie Sportowe NGB Kłobuck.